1

مدیریت پروژه

News Discuss 
مدیریت پروژه (به انگلیسی: Project management) تخصیص، پیگیری و استعمال منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی ویژه را مدیریت پروژه می‌گویند.[۱] به ذکر دیگر مدیریت پروژه به‌ کارگیری دانش، مهارت‌ها، افزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به هدف تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده https://omigo.ir/post/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-43k3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story