1

حسابداری سپیدار چیست Things To Know Before You Buy

News Discuss 
برای این موضوع باید برای آن کالا ثبت برگشت فروش و تخفیفات ثبت کنید که هم به صورت دستی و هم به صورت سیستمی از فرم فاکتور برگشت فروش قابل انجام است. ببینید اگر شرکت شما با نام دیگری محصول را به فروش میرساند این روش قانونی و در چهارچوب https://prbookmarkingwebsites.com/story8339628/the-smart-trick-of-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-that-no-one-is-discussing

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story