1

سردردهای قاعدگی و تغییر هورمون ها

News Discuss 
سردردهای قاعدگی و تغییر هورمون هاتغییر سطح هورمون ها در سیکل قاعدگی به عنوان یک محرک شروع سردردهای قاعدگی و میگرن قاعدگی است. هورمون ها در تنظیم عملکردهای بدن نقش برجسته ای دارند. استروژن یک هورمون جنسی زنانه است، که از طریق جریان خون به قسمت های مختلف بدن می https://clickhere99775.ageeksblog.com/8625896/سردردهای-قاعدگی-و-تغییر-هورمون-ها

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story