1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� همه‌ی این افراد لزوما دو جنسگرا نیستند و خود را دو جنس گرا نمی‌دانند. در برخی از پژوهش‌ها شیوع 1 تا 3 درصدی در زنان و مردان در سنین 18 تا 44 سال را برآورد می‌کنند. مشاوره جنسی به بسیاری از این افراد http://mariohunz023.huicopper.com/10-meetups-about-bayskshwal-chyst-you-should-attend

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story