1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
بایسکشوال چیست همه‌ی این افراد لزوما دو جنسگرا نیستند و خود را دو جنس گرا نمی‌دانند. در برخی از پژوهش‌ها شیوع 1 تا 3 درصدی در زنان و مردان در سنین 18 تا 44 سال را برآورد می‌کنند. مشاوره جنسی به بسیاری از این افراد برای یافتن تمایلات و http://judahweac643.almoheet-travel.com/9-ted-talks-that-anyone-working-in-bayskshwal-chyst-should-watch

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story