1

فرش دستباف کدام شهر بهتر است

News Discuss 
و همین قضیه هم باعث شد که میزانالشریعه، امام جمعهی شهر و حاکم شرع، دم لوله هنگدارباشی مسجد را دیده بود که زاغ سیاه میرزا را چوب بزند و سیر تا پیاز کار هر روزهاش را به گوش کلانتر محل برساند. یکی ازعلت هایی که باعث تشابه در طرح https://knoxf33x6.gynoblog.com/9977870/ساعت-کار-شهر-فرش-مطلب-دقیق

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story