1

The Definitive Guide to tổ chức teambuilding

News Discuss 
Yêu cầu tất cả người chơi phải chạy thật nhanh từ đầu đường đến cuối đường. Trong lúc di chuyển, bạn phải đồng thời đếm số tờ giấy có ở hai bên đường. Việc chia đội với teambuilding học sinh có thể chia theo lớp học hoặc khối học, như http://audreyi307ajb9.bloggosite.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story