1

Getting My webmehr.com To Work

News Discuss 
… روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است. … روزی است که باید به ابرقدرت‌ها فهماند که دیگر آن‌ها نمی‌توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. … روز قدس روز جدایی حق و باطل است. من از خداوند تبارک و تعالی خواهانم که غلبه بدهد http://jeffreyum81t.bloguetechno.com/Details-Fiction-and--45027872

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story