1

شاخص ها در مورد مقابله با افکار منفی که باید بدانید

News Discuss 
همه چیز با اولین قدم شروع می‌شود. اهداف و تغییرات مورد نیاز خود را شناسایی کنید و تصمیم بگیرید که اولین جهش را به سوی آنها انجام دهید. از سویی کرچ و کراچفیلد (۱۹۴۸) که عمدتاً دیدگاه شناختی داشتند نگرش را اینگونه تعریف کرده‌اند: «نگرش عبارت است از سازمان پایدار https://www.janbalaghi.com/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story