1

تا به حال در مورد بیش از حد قیمت سرویس 24 نفره قاشق چنگال چیزی شنیده اید؟ خب در مورد آن...

News Discuss 
بعضی از آنها به صورت فله و برخی دیگر در بستهبندیهای بسیار شکیل و مجلسی بهفروش میرسند. همانطور که میدانیم سرویسهای قاشق و چنگال به صورت ستهای ۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ نفره بهفروش میرسند. حک ارقام ۱۸ـ۱۰ نشان میدهد ۱۰ درصد نیکل و ۱۸ درصد کروم در ساخت https://loanbookmark.com/story13292844/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-24-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D9%88-%DA%86%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story