1

5 Essential Elements For tam tang kinh dien theravada

News Discuss 
Từ đó dẫn đến trường hợp các vị có khuynh hướng bảo trì truyền thống thường có vẻ xem thường các tác phẩm Phật học được viết bằng thơ ca của tác giả hậu thời. Tội trong phạm trù thứ hai, Tăng Tàn, cũng được xếp loại trọng tội nhưng https://carlw581lub5.mappywiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story