1

آموزش رژیم غذایی کتوژنیک برای کاهش وزن در یک ماه + برنامه غذایی

News Discuss 
این نوع از رژیم کتوژنیک بهطور معمول محتوی ۷۵٪ چربی، ۲۰٪ پروتئین و ۵٪ کربوهیدرات است. نتایج مطالعهای حاکی از آن است که رژیم کتوژنیک میتواند مقاومت به انسولین را تا ۷۵٪ بهبود ببخشد. با این حال، برخی از مطالعات نشان می دهد که پنیر ممکن است در محافظت http://felixzi579.blogminds.com/15-2361514

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story