1

Indicators on گام به گام کتاب کار زبان دوازدهم You Should Know

News Discuss 
از زمان گذشته کامل برای صحبت درباره رویدادی که قبل از اتفاق دیگر در گذشته روی داده استفاده می کنیم. پدر : خب یک توربین بادی برخلاف یک پنکه عمل می کند. توربین به جای استفاده از الکتریسیته برای تولید باد ، از باد برای تولید الکتریسیته استفاده می کند. https://moshed101ryx8.blogdanica.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story