1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� بایسکشوال یا دوجنسگرایی یکی از 4 نوع گرایش‌ جنسی (همجنس گرایی، دگرجنس گرایی، دوجنسگرایی و هیچ جنس گرایی) است. در دوجنسگرایی یا بایسکشوال همان طور که از نامش پیدا است فرد هم به جنس مخالف و هم به جنس موافق خود برای برقراری http://judahweac643.almoheet-travel.com/10-best-facebook-pages-of-all-time-about-bayskshwal-chyst

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story