1

چرا یادگیری زبان انگلیسی سخت است

News Discuss 
در تهیه و تدوین این کتابها در نظرگرفتن نظام ارزشی حاکم بر جامعه مهم تلقی میشود چرا که هر جامعهای در صدد تعلیم و تربیت افرادی است که آرمانهای خود را در وجود آن متبلور سازد. جامعه آماری، دانشآموزان دختر پایه اول مقطع راهنمایی شهر تهران بودند که به شیوه https://messiah8639e.blogozz.com/9878688/procedia-social-and-behavioral-sciences-98

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story