1

آتا شهیر استانبول

News Discuss 
منطقه آتا شهیر استانبول یکی از مناطق خوب و رو به رشد قسمت آسیایی استانبول است که از تجزیه سه منطقه عمرانیه، اوسکودار و کادیکوی بوجود می آید. همسایگان آن عمرانیه از شمال، سنجاق تپه از شمال شرقی، مال تپه از شرق، کادیکوی از جنوب و اوسکودار از غرب هستند. https://koobeh.net/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%B1-cula29

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story