1

تخته سه لا چیست و چگونه ساخته می شود؟

News Discuss 
قسم به گونه‌های هیزم های خوشبو که از درختان استوایی نیک تبانی می آیند (بهی ویژه از خانواده درختان )، به سمت رنگ قهوهای قوم بوده و نسج آنها دارای رگههای تیرهتر میباشد، رزوود فرموده میشود. تابوت چندلایه ممکن است از سختچوبها، نرچوبها یا هیمه درختان استوایی پرداخته شود. لوح https://hylistings.com/story11101999/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%88%D8%A8

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story