1

فلوکستین

News Discuss 
آکورد گیتار آهنگ فلوکستین از کاوه آفاق برخلاف سایر داروهای ضد افسردگی ، فلوکستین با تغییر در ساختار شیمیایی آن (ضد افسردگی سه حلقوی یا چهار حلقوی نیست) و تفاوتهای چشمگیر در مکانیسم عملکرد آنها. این دارو نه تنها جذب مجدد سروتونین را مهار می کند ، بلکه باعث https://best-class.ir/%d9%81%d9%84%d9%88%da%a9%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-20/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story